نوزدهمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی
1399/08/25

نوزدهمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو در هفتم آبان ماه سال 99 در حوزه ستادی وزارت نیرو بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

این نشست توسط دفتر فناوری اطلاعات و آمار (کارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو) و با حضور نمایندگان واحدهایGIS  شرکت­های مادرتخصصی و سازمان نقشه­ برداری کشور و هم­چنین مشاورین محترم در حوزه فناوری اطلاعات مکانی برگزار شد.
در این نشست به موضوعاتی از جمله برنامه زمانبندی، سخنرانان کلیدی، نحوه ارائه، مدت زمان ارائه، نحوه اطلاع­ رسانی، نحوه حضور، نوع مخاطبین و فعالیت های شاخص شرکت ها در اولین وبینار تخصصی روز GIS در 28 آبان ماه 99 پرداخته شد.
از جمله مصوبات مهم این نشست می­ توان به این موارد اشاره داشت:
- اطلاع­ رسانی برگزاری وبینار
- نحوه ارائه فعالیتهای شاخص شرکت ها
- برنامه زمانبندی و…