بیستمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو
1399/09/30


بیستمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو در سی ­ام آذرماه سال 99 در حوزه ستادی وزارت نیرو بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
 

این نشست توسط دفتر فناوری اطلاعات و آمار (کارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو) و با حضور نمایندگان واحدهایGIS  شرکت­ های مادرتخصصی، ساتبا و سازمان نقشه ­برداری کشور و هم­چنین مشاورین محترم در حوزه فناوری اطلاعات مکانی برگزار شد.
در این نشست سند "الزامات امنیتی فناوری اطلاعات مکانی وزارت نیرو" مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به تشریح برنامه عملیاتی توانیر تا افق 1404 (بخش انتقال و فوق توزیع) پرداخته شد.
از جمله مصوبات مهم این نشست می­توان به این موارد اشاره داشت: بهره ­گیری و اعمال نظرات گروه زیرساخت و امنیت سايبري وزارت نیرو  و حراست در خصوص سند الزامات امنیتی فناوری اطلاعات مکانی، واگذاری مسئولیت نظارت بر چگونگی اجراي این سند از طریق کارگروه­ های تخصصی امنیت شرکت ها، بهره ­گیری از اسناد موجود از جمله طبقه ­بندی محرمانگی داده شرکت­ های توزیع برق و