درباره ما

  شرح وظایف
               
                   وزارت نيرو
داراي وظايف مشخص و معيني است که در چهار بخش قابل تعریف است، اين وظايف عبارتند از:
 
 • بخش آب: شامل شناسايي، ذخیره سازی، تامین و انتقال منابع آبی به شهرها و روستاها، حفاظت و بهره برداری مناسب از منابع آب (سطحی و زیرزمینی) مي باشد.
 • بخش آب و فاضلاب: شامل تامین، تصفیه، توزیع آب آشامیدنی به شهرها و روستاها ، جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب های شهری و روستایی مي باشد.
 • بخش برق و انرژي: شامل تولید، انتقال، توزیع انرژی برق به شهرها و روستاها ، مطالعه، تحقیق و اجرای طرح های استفاده از انرژی های تجدید پذیر مي باشد
 • بخش پشتيباني توليد كالا و خدمات فني و مهندسي: شامل ساخت و تولید کالاهای موردنیاز صنعت   آب و برق،  تقویت و صدور خدمات فنی و مهندسی  آب و برق مي باشد.
 • گستردگي دامنه وظايف و مسووليت هاي وزارت نيرو و نقش حساس و مهم آن، نيازمند به در اختيار داشتن اطلاعات دقيق، درست و به هنگام براي تصميم گيري بهتر وكارآمدتر است از آن جا كه بخش عمده اي از اين تصميم گيري ها وابسته به مكان و موقعيت خاصي است، اين پايگاه درصدد است كه تمامي فعاليت هاي مربوط به فناوري اطلاعات مكاني كه  در صنعت آب و برق رخ مي دهد را انتشار دهد. اين پايگاه به صورت يك درگاه مركزي فعاليت هاي ژئوماتيك تمامي حوزه هاي وزارت نيرو عمل مي كند. بنابر اين وجود اطلاعات مكاني دقيق، درست و به هنگام از وضعيت آب، برق، آب و فاضلاب و انرژي كشور از مهم ترين ابزارهاي تصميم گيري، برنامه ريزي و مديريت بهينه در اين وزارت خانه است. بديهي است براي رسيدن به اهداف فوق، نياز به  استفاده از فناوري اطلاعات مكاني مي باشد. در اين راستا گروه مهندسی اطلاعات و GIS  وزارت نيرو سعي بر آن دارد تا مطابق با موارد ذيل گام موثري بردارد:
 • گسترش سطح فرهنگ و دانش عمومي در زمينه سنجش از دور(RS)، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)، زيرساختار اطلاعات مكاني(SDI)  و...
 • راه اندازي و به روز رساني وب سايت فناوري اطلاعات مكاني  (GIT)
 • برقراري ارتباط با ساير مراكز اطلاعات و آمار مكاني براي كسب اطلاعات جديد در زمينه ژئوماتيك (Geomatics)
 • برقراري ارتباط فعال و هماهنگ با واحدهاي مربوطه در وزارت نيرو
 • فراهم سازي و ارايه اطلاعات و آمار مكاني  (Spatial Data) مورد نياز براي  مديريت و برنامه ريزي ها در حوزه ستادي وزارت نيرو
 • هماهنگی  و سامان دهی فعالیتهای مرتبط  با سامانه های  اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در سطح وزارت نیرو
 • تهیه، تدوین و تنظیم دستورالعمل ها، استانداردهاي  مربوط  به اطلاعات مكاني و اعمال آن ها
 • سامان  دهی فرآیند و گردش کار تصمیمسازی و تصمیمگیری  فعالیتهای سامانه هاي اطلاعات مكاني و سنجش از دور در سطح وزارت نیرو
 • سياست گذاري، تدوين اهداف كلان و راهبردهاي لازم براي گسترش و  توسعه  به كارگيري تصاوير ماهواره اي، سامانه اطلاعات مكاني در وزارت نيرو
 • نظارت بر عملكرد  واحدهاي  مربوطه در شركت هاي  زير مجموعه
  
    صاحب امتياز:   دفتر فناوري اطلاعات، امنیت فضای مجازی و آمار
    مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی  و آمار:    آزرم دهستانی منفرد
    مدير مسوول:    آزرم دهستانی منفرد   شماره تماس:  81606520
    سردبير
  رییس گروه مهندسی اطلاعات  و  GIS:
   مهنام فلاح   شماره تماس:   81606371
    سردبیر
 کارشناس گروه مهندسی اطلاعات  و  GIS:
  ابراهیم رجبعلی   شماره تماس:  81606544
    پشتيباني فني:    گروه توسعه سیستم های اطلاعاتی و دولت الکترونیکشرکت های وابسته و تابعه

GIT در صنعت آب آدرس سايت
1 شركت مديريت منابع آب ايران-اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور gis.wrm.ir  
2 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- سامانه اطلاعات مکان مرجعGIS albrw.ir  
3 شرکت آب منطقه ای یزد- فناوریهای اطلاعات مکان محور yazdwater.ir  
4 شرکت آب منطقه ای همدان- سامانه اطلاعات مکان مرجع www.hmrw.ir  
 
GIT در صنعت برق آدرس سايت
1 سیستم اطلاعات مکانی شرکت توانیر gis.tavanir.org.ir  
2 شرکت توانیر- معاونت هماهنگی توزیع- سیستم اطلاعات مکانی GIS tavanir.org.ir  
3 شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان- سامانه اطلاعات مکانی (GIS) mazrec.co.ir  
4 شرکت برق منطقه ای یزد- سامانه GIS yrec.co.ir  
5 شرکت برق منطقه ای اصفهان- سامانه اطلاعات مکانی erec.co.ir  
6 شرکت برق منطقه ای خوزستان- GIS kzrec.co.ir  
7 شرکت برق منطقه ای هرمزگان- GIS hrec.co.ir  
8 شرکت برق منطقه ای گیلان- واحد GIS gilrec.co.ir  
9 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- واحد GIS bedc.ir  
10 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز-GIS wtppdc.ir  
11 شرکت توزیع نیروی برق استان قم- گروه GIS qepd.co.ir  
12 شرکت توزیع نیروی برق شیراز-GIS shirazedc.co.ir  
13 شرکت توزیع نیروی برق اهواز- واحد مهندسی و نظارت (GIS) aepdco.ir  
 
GIT در آب و فاضلاب آدرس سايت
1 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور www.nww.ir  
2 شركت آب و فاضلاب مشهد- دفتر نظارت فنی و خدمات مهندسی- واحد GIS .abfamashhad.ir  
3 شرکت آب و فاضلاب اهواز- مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد و GIS .aww.co.ir  
4 شزکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران- سامانه اطلاعات مکانی gis.abfa-mazandaran.ir  
5 شرکت آب و فاضلاب شیراز- سامانه اطلاعات مکانی gis.abfa-shiraz.ir  
6 شرکت آب وفاضلاب استان هرمزگان- واحد اطلاعات جغرافیایی abfahormozgan.com/fa/gis  
7 شرکت آب و فاضلاب استان تهران- دفتر سامانه اطلاعات جغرافیایی tpww.ir/fa  
8 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی- پرتال GIS abfamarkazi.ir  
9 شرکت آب و فاضلاب استان لرستان- آمار و اطلاعات GIS abfa-lorestan.ir  
10 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان- واحد GIS gis.abfaesfahan.ir  
11 شرکت آب و فاضلاب شهری یزد- واحد GIS abfayazd.ir  
12 شرکت آب و فاضلاب استان قم- سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) abfa-qom.com  
13 شرکت آب و فاضلاب استان قزوین- واحد GIS abfaqazvin.ir  
14 شرکت آب و فاضلاب استان البرز- معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی- گروه GIS abfa-alborz.ir  
15 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام- اطلاعات مکان محور GIS abfar-ilam.ir  
16 شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی- واحد GIS ope.abfaazgharbi.ir  
17 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس- اطلاعات مکانی abfar-fars.ir  
   
GIT در ساير شركت ها آدرس سايت  
1 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس- ژئوماتیک mahabghodss.com