بیست و چهارمين نشست کارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو
1399/12/14

بیست و چهارمین نشست کارگروه اطلاعات مکانی (GIS)  وزارت نیرو در 12 اسفند ­ماه سال 99 در حوزه ستادی وزارت نیرو برگزار شد.
 
 
این نشست توسط دفتر فناوری اطلاعات و آمار (کارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو) و با حضور نمایندگان محترم شرکت ­­های مادرتخصصی، سازمان نقشه­ برداری کشور و همچنین اساتید و مشاورین محترم در حوزه فناوری اطلاعات مکانی برگزار شد. در این جلسه دو پیش ­­نویس "الزامات فني پورتال ­هاي اطلاعات مكاني وزارت نیرو" و "دستورالعمل تهیه و تولید اطلاعات ‌پایه یکپارچه وزارت نیرو" ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
نیاز روز افزون به تبادل داده‌
های مکانی در سطح وزارت نیرو و همچنین برنامه‌های تکلیف شده از سوی دولت مبنی بر اشتراک گذاری داده‌ های مکانی با دستگاه‌ های ذیربط و اهمیت موضوع تعیین الزامات فنی نحوه تبادل داده و از سوی دیگر تنوع استفاده از روش‌ ها و راهکارهای فنی تبادل داده مکانی در شرکت‌ های تابعه وزارت نیرو، تضمین مطلوبیت و کیفیت این امر را با چالش رو به رو کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع تدوین سند "الزامات فني پورتال­ هاي اطلاعات مكاني وزارت نیرو" در دستور کار قرار گرفت تا به نوعی درک یکسان از ژئوپرتال را در سطح صنعت ایجاد کرده و شرکت ها را در مسیر درست قرار دهد.
در ادامه نشست به بررسی"دستورالعمل تهیه و تولید اطلاعات‌پایه یکپارچه وزارت نیرو" پرداخته شد. هدف از تدوین این سند متمرکزسازی و استانداردسازی اقدامات مربوط به تهیه نقشه­
های پایه بوده است تا ضمن تسهیل امر تبادل داده و به اشتراک‌گذاری آن، یکپارچه ­سازی نقشه­ های پایه نیز با وحدت رویه انجام شود.