امضای تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین آبفا و پست/ رونمایی از سامانه ملی CRM؛ تا یک هفته آینده
1399/12/04