نخستین شماره از "مجله الکترونیکی اطلاعات مکانی" در حوزه آب و فاضلاب، توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منتشر شد.
1399/10/14