سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) صنعت آب و برق

ردیف عنوان سامانه لینک سامانه
1
سامانه GIS یکپارچه رودخانه‌های کشور(سامیر)
www.faranegasht.com
2 سامانه  WEB GIS توانیر
www.tavanir.org.ir