همايش‌ها

اولین وبینار تخصصی به مناسبت روز جهانی GIS
برگزاري همايش از:1399/08/28
برگزاري همايش تا:1399/08/28
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش: آب، آبفا، برق و انرژی
محل برگزاري: وزارت نیرو
برگزار کننده: معاونت تحقیقات و منابع انسانی، دفتر فناوری اطلاعات و آمار
حاميان همايش: شرکت های مادر تخصصی وزارت نیرو
مهلت ارسال مقاله: مهلت ارسال فیلم فعالیت های شاخص، تا پایان وقت اداری 20 آبان ماه 1399
محورهاي همايش: فعالیت های شاخص GIS در صنعت آب و برق
وب سايت: git.moe.gov.ir