شرح وظایف و معرفی

 

   شرح وظایف
 
                وزارت نيرو
داراي وظايف مشخص و معيني است که در چهار بخش قابل تعریف است، اين وظايف عبارتند از:
 
 • بخش آب: شامل شناسايي، ذخیره سازی، تامین و انتقال منابع آبی به شهرها و روستاها، حفاظت و بهره برداری مناسب از منابع آب (سطحی و زیرزمینی) مي باشد.
 • بخش آب و فاضلاب: شامل تامین، تصفیه، توزیع آب آشامیدنی به شهرها و روستاها ، جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب های شهری و روستایی مي باشد.
 • بخش برق و انرژي: شامل تولید، انتقال، توزیع انرژی برق به شهرها و روستاها ، مطالعه، تحقیق و اجرای طرح های استفاده از انرژی های تجدید پذیر مي باشد
 • بخش پشتيباني توليد كالا و خدمات فني و مهندسي: شامل ساخت و تولید کالاهای موردنیاز صنعت   آب و برق،  تقویت و صدور خدمات فنی و مهندسی  آب و برق مي باشد.
 • گستردگي دامنه وظايف و مسووليت هاي وزارت نيرو و نقش حساس و مهم آن، نيازمند به در اختيار داشتن اطلاعات دقيق، درست و به هنگام براي تصميم گيري بهتر وكارآمدتر است از آن جا كه بخش عمده اي از اين تصميم گيري ها وابسته به مكان و موقعيت خاصي است، اين پايگاه درصدد است كه تمامي فعاليت هاي مربوط به فناوري اطلاعات مكاني كه  در صنعت آب و برق رخ مي دهد را انتشار دهد. اين پايگاه به صورت يك درگاه مركزي فعاليت هاي ژئوماتيك تمامي حوزه هاي وزارت نيرو عمل مي كند. بنابر اين وجود اطلاعات مكاني دقيق، درست و به هنگام از وضعيت آب، برق، آب و فاضلاب و انرژي كشور از مهم ترين ابزارهاي تصميم گيري، برنامه ريزي و مديريت بهينه در اين وزارت خانه است. بديهي است براي رسيدن به اهداف فوق، نياز به  استفاده از فناوري اطلاعات مكاني مي باشد. در اين راستا گروه آمار و اطلاعات  وزارت نيرو سعي بر آن دارد تا مطابق با موارد ذيل گام موثري بردارد:
 • گسترش سطح فرهنگ و دانش عمومي در زمينه سنجش از دور(RS)، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)، زيرساختار اطلاعات مكاني(SDI)  و...
 • راه اندازي و به روز رساني وب سايت فناوري اطلاعات مكاني  (GIT)
 • برقراري ارتباط با ساير مراكز اطلاعات و آمار مكاني براي كسب اطلاعات جديد در زمينه ژئوماتيك (Geomatics)
 • برقراري ارتباط فعال و هماهنگ با واحدهاي مربوطه در وزارت نيرو
 • فراهم سازي و ارايه اطلاعات و آمار مكاني  (Spatial Data)مورد نياز براي  مديريت و برنامه ريزي ها در حوزه ستادي وزارت نيرو
 • هماهنگی  و سامان دهی فعالیتهای مرتبط  با سامانه های  اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در سطح وزارت نیرو
 • تهیه، تدوین و تنظیم دستورالعمل ها، استانداردهاي  مربوط  به اطلاعات مكاني و اعمال آن ها
 • سامان  دهی فرآیند و گردش کار تصمیمسازی و تصمیمگیری  فعالیتهای سامانه هاياطلاعات مكاني و سنجش از دور در سطح وزارت نیرو
 • سياست گذاري، تدوين اهداف كلان و راهبردهاي لازم براي گسترش و  توسعه  به كارگيري تصاوير ماهواره اي، سامانه اطلاعات مكاني در وزارت نيرو
 • نظارت بر عملكرد  واحدهاي  مربوطه در شركت هاي  زير مجموعه
  
     
    صاحب امتياز:   دفتر فناوري اطلاعات و آمار
    مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و آمار:   آزرم دهستانی منفرد
    مدير مسوول:    آزرم دهستانی منفرد شماره تماس:  81606520
    سردبير:
  رییس گروه مهندسی اطلاعات و GIS:
   مهنام فلاح شماره تماس:   81606371
   
سردبیر:
 کارشناس گروه مهندسی اطلاعات و GIS
 
ابراهیم رجبعلی

شماره تماس:  81606544
   
پشتيباني فني:


  گروه توسعه سیستم های اطلاعاتی و دولت الکترونیک