کنفرانس بین المللی اطلاعات مکانی 2019
1398/03/19
همایش بین المللی اطلاعات مکانی از تاریخ 20 الی 22 مهرماه 98 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) برگزار می شود. اطلاعات همایش در سایت https://geospatialconf2019.ut.ac.ir موجود است.