همایش ها

همایش های GIS صنعت آب و برق
اولين همايش ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني GIS درشبكه هاي برق كشور (آذرماه 88)دومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت برق (اسفندماه92)


سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق ( آذرماه 94)چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق ( آذرماه 96 )